Kdo jsme

Domov pro seniory Podpěrova

Domov pro seniory Podpěrova, je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Statutární město Brno. Jde o zařízení sociálních služeb, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Posláním domova pro seniory je poskytnout seniorům se sníženou soběstačností pomoc a péči, odpovídající jejich individuálním potřebám a schopnostem, zmírňovat negativní vlivy stárnutí a podporovat udržování tělesných a duševních schopností, zachování běžného způsobu života a přirozených vztahů. Při poskytování péče je kladen důraz na využívání stávajících vlastních sil, možností, schopností a zdrojů seniora.


Snimek-obrazovky-2021-11-19-125110.jpg

 

top