Jak požádat o službu

Postup přijetí

01

Předtím něž podáte žádost

Přijďte se podívat do našeho domova, abyste se ujistili, zda jsme schopni zajistit péči právě vám, rádi vás jím provedeme a zodpovíme vám vaše dotazy.
02

Kdo si k nám může podat žádost

Žádost o poskytování sociální služby přijímáme od seniorů, kteří mají významně zhoršenou soběstačnost (jsou převážně / úplně závislí na pomoci jiné osoby) a kteří na přijetí „spěchají“.
Není možné si žádost podat "pro jistotu" dopředu.
03

Jak se zařadit do pořadníku?

K tomu, abychom vás mohli zařadit do pořadníku čekatelů, je potřeba domovu předložit vyplněnou „Žádost o poskytování sociální služby" a vyplněný formulář "Posudek o zdravotním stavu", který je nedílnou součástí žádosti. Oba tyto dokumenty najdete níže ke stažení nebo si je můžete vyzvednout u nás v domově, případně vám budou poslány požádáním na e-mail či poštou.
04

Dokumenty

Vyplněnou „Žádost o poskytování sociální služby" a kompletně vyplněný formulář „Posudek o zdravotním stavu“ můžete doručit:
 
  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
05

Posouzení

Každá žádost je posuzována individuálně. Nejprve je vaše žádost zkontrolována sociální pracovnicí, která prostřednictvím jednání přímo s vámi (se zájemcem o poskytovanou službu) posoudí, zda patříte do okruhu osob, kterým Domov pro seniory Podpěrova poskytuje sociální službu, vyptá se na vaše potřeby a očekávání a posoudí, bude-li vám domov bude schopen zajistit odpovídající péči.
06

Vyhodnocení

Pokud vám domov bude schopen zajistit odpovídající péči, budete zařazeni do pořadníku čekatelů.
Pokud ne, budete informováni o důvodech nepřijetí žádosti a o dalším postupu v rámci sociálního poradenství. 

Žádost si můžete vyzvednout v těchto hodinách:

Pondělí – Čtvrtek 08:00 — 12:00 13:00 — 15:30
Pátek 08:00 — 12:00 13:00 — 14:00

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
06. 10. 2022 Žádost o poskytování sociální služby .pdf 177 kB Stáhnout
06. 10. 2022 Posudek o zdravotním stavu .pdf 128 kB Stáhnout
06. 10. 2022 Informativní leták Domova pro seniory Podpěrova, p.o. .pdf 213 kB Stáhnout
02. 02. 2024 Úhrady za služby od 1. 2. 2024 .pdf 105 kB Stáhnout
06. 10. 2022 Informativní leták Paliativní péče .pdf 356 kB Stáhnout
06. 10. 2022 Žádost o příspěvek na péči .pdf 84 kB Stáhnout
06. 10. 2022 Oznámení o poskytovateli pomoci .pdf 80 kB Stáhnout

Kontakt na pracoviště

Adresa zařízení

Podpěrova 501/4, 621 00 Brno

E-mail na žádosti

Další informace pro žadatele

top