Domov pro seniory

O službě

Poskytujeme ubytování, stravování a úkony péče (tj. nepřetržitou ošetřovatelskou péči a rehabilitaci) seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, případně z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osobě při péči o vlastní osobu, která jim však nemůže být zabezpečena ani členy jejich rodiny, ani pečovatelskou službou, případně jinými službami sociální péče. 

Jak probíhá proces postupu přijetí

Odmítnutí smlouvy o poskytování sociálních služeb

Poskytované služby

Ubytování

Poskytnutí ubytování, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla, ošacení a žehlení.

Stravování

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při oblékání, svlékání, přesuny na lůžko, vozík, polohování, pomoc při pohybu ve vnitřním i vnějším prostředí.

Pomoc při osobní hygieně

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro výkon osobní hygieny.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kulturní, vzdělávací a jiné akce, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Pomoc při uplatňování práv

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, bohoslužby.

Fakultativní a doplňkové služby

  • Kadeřnictví a holičství
  • Pedikúra
  • Masáže
  • Služby prodejců spotřebního zboží, kosmetiky a zdravotních doplňků

Poskytnutí základního sociální poradenství v souladu se zákonem č. 108/2006Sb. o sociálních službách

Druhy péče

Zdravotnická péče

Nepřetržitá a profesionální zdravotnická péče, tj. péče poskytovaná registrovanými zdravotními sestrami domova spolupracujícími s lékařem klienta.

Lékařská péče

Zprostředkování lékařské péče poskytované praktickými lékaři a externími specialisty dle potřeb.
top