Praxe pro studenty

Nabízíme

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace umožňuje praxi studentům na základě smlouvy uzavřené s vysílající školou např. Masarykovou univerzitou - Pedagogickou fakultou, Masarykovou univerzitou - Filozofickou fakultou, OA, SOŠK a VOŠ Brno, Střední odbornou školou managementu a práva, s. r. o., Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a informačních technologií Brno, Střední zdravotnickou školou - obor masér sportovní a rekondiční, dále osobám, které v domově pro seniory vykonávají praktickou část rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách a odborné stáže zaměstnancům jiných poskytovatelů sociálních služeb.

 

Kontaktní osoba

Ředitelka
JUDr. Vlasta Hrabcová
top