Změna úhrad od 1. 2. 2024

11. 01. 2024
Úhrady za služby
Úhrady za služby od 1.2.2024
Úhrady za službu jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v aktuálním znění. 
Úhrada za pobyt je stanovena ve výši:
  • 305,- Kč na osobu za den
Ve výše uvedené části je zahrnuta úhrada za ubytování a služby spojené s ubytováním, tj.: vytápění, spotřebovaná elektřina, spotřeba teplé a studené vody, úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla.
Zvláštní část úhrad tvoří úhrada za stravu a úhrada za poskytování péče.
V domově pro seniory zajišťujeme klientům celodenní stravu.     
Péče, poskytovaná klientovi v oblasti jeho sebeobsluhy, je klientem hrazena z příspěvku na péči, který mu byl přiznán.
Pokud po zaplacení úhrady za ubytování a stravu nezůstane klientovi částka ve výši 15 % jeho měsíčního příjmu, stanovená úhrada se měsíčně snižuje. Poskytovatel sociálních služeb se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou, případně s jinou osobou nebo s právnickou osobou. Klient, kterému po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstalo 15 % příjmu, je povinen pro stanovení úhrady ve snížené výši doložit výši svého příjmu a oznamovat změny v příjmu, které mají na výši úhrady vliv.
 
Úhrada za stravu:
Snídaně   65,- Kč
Oběd 115,- Kč
Večeře   75,- Kč
Celkem za 1 den 255,- Kč
 
Ve smlouvě dohodnutý rozsah stravy je možné změnit dodatkem ke smlouvě, a to vždy od počátku následujícího kalendářního měsíce. Tím není dotčeno právo klienta na odhlášení již nasmlouvané stravy, případně přiobjednání stravy u vedoucího stravovacího úseku s jejím placením na konci měsíce.
 
Úhrady za služby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v aktuálním znění. 
top