Změna úhrad od 1. 1. 2023

30. 12. 2022
Úhrady za služby
Úhrady za služby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v aktuálním znění. 
top