2023 - Koledy s panem farářem

22. 12. 2023 v 10:00 hodin
Dne 22. 12. navštívil naše klienty pan farář Světnička s mladými farníky. Každého, kdo projevil zájem, navštívili v jeho bytě. Pan farář zahrál na harmoniku a mladí lidé společně s ním zpívali koledy. Každý klient dostal malý dáreček.
top